Log In
Interaction Multiplier IconPoison Weather Castform Don't have an account yet? Register now!
.
2013
Trainerlevel: 13

Trainerpoints: 288/519

Party

Pkmn Name Level EXP/EHP
Poliwhirl641,436 / 13,143
Noctowl625,155 / 11,719
Charizard12443,873 / 52,167
Monferno
(Infernape)
19358,605 / 129,087
Hoopa11312,049 / 48,309
Mightyena6310,572 / 12,097

Plushies

View collection || View gift log

Newest gifts
amaikoneko 8 Months ago
solonium 10 Months ago
sue851 10 Months ago
thepunelf 10 Months ago

Badge Showcase

Set #1
Set #2
Set #3
Set #4

Medals

2013 hasn't collected any medals so far.

Game Records

Trainer ID: #731140375
Registration: 09/03/2023 (1 Year ago)
Game Time: 61:19 Hours
Total interactions: 8,774
Money: 45,682
Starter Pokémon: Infernape

Feeds

Bạn cẩn thận đẩy chiếc chìa khóa màu nâu vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy 1x Đĩa côn trùng!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
10 Months ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu đỏ vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy 1x DeepSeaScale!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
11 Months ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu đỏ vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Tìm thấy viên ngọc băng 4x!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Year ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu xanh đậm vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Tìm thấy viên ngọc độc 10x!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Year ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu xanh nhạt vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy Chip trò chơi 918x!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Year ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu xanh nhạt vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy 8x Durin Berry!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Year ago
Bạn cẩn thận đẩy chiếc chìa khóa màu nâu vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy viên ngọc chiến đấu 18x!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Year ago
You push the pink key carefully into the hole, turn it twice to the left and... cccrrk!!
The mystery box opens and you look curiously in it...


267x Game Chips found!

The key breaks and becomes useless.
1 Year ago
ồ có ai cho tôi biết vị trí quả trứng trong khu vực thông báo không
1 Year ago
sự kiên phục sinh rất đơn giản chỉ cần nhấp vào trứng bạn chưa có, và....
1 Year ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu xanh đậm vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy 268x Pokédollar!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Year ago
ai muốn có kỹ năng chơi trò chơi tập trung thì nhắn cho tôi
1 Year ago

Contact

Last Action
Shopping (7 Months ago)

Polls

Last Visitors

Visitors
mystiskitThu, 16/May/2024, 15:11
Ravenwas_hereSun, 17/Mar/2024, 22:54
ShinyVirizionFri, 15/Mar/2024, 09:47
amaikonekoSat, 24/Feb/2024, 22:57
PsyduckfriendMon, 22/Jan/2024, 23:51