Log In
Rock Weather Castform Don't have an account yet? Register now!
.
2013
Trainerlevel: 13

Trainerpoints: 152/519

Party

Pkmn Name Level EXP/EHP
EGG---4,102/5,355
EGG---4,000/5,355
Charizard8818,983 / 25,641
Monferno
(Infernape)
16943,853 / 98,445
Hoopa7721,227 / 22,524
EGG---4,138/5,355

Plushies

View collection || View gift log

Newest gifts
zaza 5 Hours ago
TodoDekuBacu 9 Days ago
zaza 22 Days ago
-Vannah- 1 Month ago

Badge Showcase

Set #1
Set #2
Set #3
Set #4

Medals

2013 hasn't collected any medals so far.

Game Records

Trainer ID: #731140375
Registration: 09/03/2023 (2 Months ago)
Game Time: 60:25 Hours
Total interactions: 8,706
Money: 16,795
Starter Pokémon: Infernape

Feeds

Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu đỏ vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Tìm thấy viên ngọc băng 4x!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
25 Days ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu xanh đậm vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Tìm thấy viên ngọc độc 10x!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Month ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu xanh nhạt vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy Chip trò chơi 918x!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Month ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu xanh nhạt vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy 8x Durin Berry!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Month ago
Bạn cẩn thận đẩy chiếc chìa khóa màu nâu vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy viên ngọc chiến đấu 18x!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
1 Month ago
You push the pink key carefully into the hole, turn it twice to the left and... cccrrk!!
The mystery box opens and you look curiously in it...


267x Game Chips found!

The key breaks and becomes useless.
1 Month ago
ồ có ai cho tôi biết vị trí quả trứng trong khu vực thông báo không
2 Months ago
sự kiên phục sinh rất đơn giản chỉ cần nhấp vào trứng bạn chưa có, và....
2 Months ago
Bạn cẩn thận ấn chiếc chìa khóa màu xanh đậm vào lỗ, xoay nó hai lần sang trái và... cccrrk!!
Chiếc hộp bí ẩn mở ra và bạn tò mò nhìn vào trong đó...


Đã tìm thấy 268x Pokédollar!

Chìa khóa bị gãy và trở nên vô dụng.
2 Months ago
ai muốn có kỹ năng chơi trò chơi tập trung thì nhắn cho tôi
2 Months ago

Contact

Last Action
Browsing through notifications (17 Hours ago)

Polls

Last Visitors

Visitors
leonoToday, 00:34
GlobeSun, 04/Jun/2023, 04:43
ArceusTamerJDFri, 02/Jun/2023, 03:43
ss44Sun, 28/May/2023, 10:49
CrayonSharkSun, 28/May/2023, 10:46