Log In
Fairy Weather Castform Don't have an account yet? Register now!
.
ShinySerena
Trainerlevel: 14

Trainerpoints: 108/601

Party

Pkmn Name Level EXP/EHP
Gyarados969,249 / 34,921
Butterfree709,009 / 14,911
Pachirisu24902 / 1,801
Dragonair471,417 / 8,461

Polls

Plushies

View collection || View gift log

Newest gifts
Absbor 2 Hours ago
ShinySerena 10 Hours ago
Absbor 13 Hours ago
ShinySerena 22 Hours ago

Badge Showcase

Set #1
Set #2
Set #3
Set #4

Game Records

Trainer ID: #68652231
Registration: 25/12/2023 (2 Months ago)
Game Time: 50:53 Hours
Total interactions: 23,742
Money: 194,159
Starter Pokémon: Samurott

Feeds

By ShinySerena - 10 Minutes and 14 Seconds ago.
You received a Plushie from ShinySerena!

Message:
Thehehe! You found me!

→ Your Collection


What? Found you?
2 Days ago
Oh my got... Can you guys believe it???
I hatched a shiny retro Sentret from concentration game!
I am so luckyyyyy!!!
10 Days ago

Think a minute.

1. Life is not fair, get used to it! – Bill Gates

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng – Hãy tập làm quen với điều đó.

2. Life is a story makes yours the best seller. – Reback

Cuộc sống là một câu chuyện vậy nên hãy biến câu chuyện đời bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

3. Life is short. Smile while you still have teeth. – Mallory Hopkins

Cuộc sống rất ngắn ngủi. Hãy cười lên khi bạn còn có thể.

4. Life is like a coin. You can spend it anyway you wish, but you only spend it once. – Lillian Dickson.

Cuộc sống giống như một đồng xu. Bạn có thể dùng nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng bạn chỉ dùng nó được một lần duy nhất.

5. Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine. – Jack Ma

Hôm nay khó khăn, ngày mãi sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm.

Last Visitors

Visitors
-DreamingDragons-Today, 04:00
AbsborYesterday, 20:11
ZukiYesterday, 17:34
Abufirestar01Yesterday, 13:24
RiceSun, 25/Feb/2024, 16:21

Contact

Last Action
Visiting the Dream World Shop (10 Hours ago)